skip to Main Content

Diensten

EVA Gerechtsdeurwaarders & incasso levert verschillende diensten aan een scala van opdrachtgevers. Uiteraard kunnen verschillende diensten worden gecombineerd om voor u het gewenste resultaat te bereiken. Onderstaand vindt u een korte omschrijving van de diensten, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

EVA-explotenHUB©

EVA-explotenHUB© is één aanspreekpunt voor het uitbrengen van alle exploten van onze opdrachtgevers zoals advocaten, incassobureaus en notarissen door heel Nederland. Wij zorgen dat uw exploot tijdig wordt uitgebracht waar dan ook in Nederland.

Ambtelijke dienstverlening

Ambtshandelingen zijn de taken die de gerechtsdeurwaarder verricht uit hoofde van de Gerechtsdeurwaarderswet. Alle denkbare ambtelijke werkzaamheden, die wij uitvoeren zijn: het uitbrengen van dagvaarding, het betekenen van een vonnis, het doen van gerechtelijke aanzeggingen, het leggen van beslag op inkomen, banktegoeden, eigendommen of onroerende zaken, het leggen van conservatoire beslag, het ontruimen van onroerende zaken, het doen van executoriale verkopingen of het in gijzeling nemen van personen.

Tevens kunnen wij voor u een proces-verbaal van constatering opstellen. Constateringen worden bijvoorbeeld gedaan bij inbreuken op het auteurs- of beeldrecht of als bewijsmateriaal. In dit proces-verbaal worden feiten en omstandigheden door onze gerechtsdeurwaarder vastgelegd. Het proces-verbaal kan als dwingend bewijs worden gebruikt in een rechtszaak.

Ten slotte hebben wij de expertise en bevoegdheden in huis om bijzondere executies uit te kunnen voeren, zoals bewijsbeslagen of grootschalige conservatoire maatregelen. Voor het vastleggen van bewijsmateriaal na gerechtelijke procedure kunt u uiteraard ook bij ons terecht.

Facturatie

Voor een goede cashflow is het wel heel belangrijk dat er op tijd wordt gefactureerd. Door het uitbesteden van uw facturatie kunt u tijd, moeite en geld besparen. Laat dat aan ons over, zo houdt u meer tijd en geld over voor uw core business. Dit kan bij u op locatie of vanuit ons eigen kantoor.

Debiteurenbeheer

Wij kunnen debiteurenbeheer geheel of gedeeltelijk van u overnemen. Wij bieden oplossingen op maat voor het overnemen van dit tijdrovende en specialistische proces, zodat u zich kan richten op uw core business. U kunt hierbij denken aan volgen van betalingstermijnen, sturen van aanmaningen, opnemen van telefonisch contact met uw debiteur, treffen van betalingsregelingen en het inrichten van uw klantendossiers. Met ons debiteurenbeheer geven we uw klanten geen kans wanbetaler te worden. Wij kunnen dit bij u op locatie of vanuit ons eigen kantoor voor u doen.

Incassodiensten

Na ontvangst van uw opdracht leggen wij een dossier aan. Dezelfde dag wordt de eerste aanmaning voor u verzonden. De brieven worden tevens per e-mail verstuurd en ook hebben wij hiervoor een SMS-functionaliteit. Indien niet wordt betaald/gereageerd, dan nemen wij telefonisch contact op met uw debiteur. In deze fase manen wij uw debiteur met daadkracht, maar op respectvolle wijze tot betaling. Wij onderscheiden ons door onze flexibele aanpak, wij leveren geen standaardwerk. Verder kunnen wij een huisbezoek afleggen, alvorens wij overgaan tot dagvaarding, waarbij de optimale oplossing en het onderzoek naar verhaalsmogelijkheden ter plekke centraal staan.

Internationaal Incasso

Door onze samenwerking met advocaten en andere zakelijke dienstverleners kunnen wij ook in andere (Europese) landen voor u van dienst zijn. Verder maken wij optimaal gebruik van onze lokale goede en betrouwbare incassopartners met kennis van regionale markt.

Gerechtelijke procedure/Juridische bijstand

Indien het niet tot een oplossing komt en u besluit verder te gaan, stellen wij de dagvaarding voor u op en brengen wij vervolgens uit. Wij zijn bevoegd om namens u de procedure bij de kantonrechter uit te voeren. De kantonrechter behandelt alle zaken met een hoofdsom tot € 25.000 euro én alle huur- en arbeidszaken, ongeacht de hoogte van de vordering.
Wij behandelen ook zaken waarbij de vordering groter is dan €25.000. Wij hebben hiervoor onze huisadvocaten, ieder met eigen specialisme. Dus u kunt ook bij ons terecht voor vordering die groter is dan €25.000.

U kunt bij ons ook terecht voor zaken, zoals:

  • het opstellen van contracten en overeenkomsten;
  • het opstellen van levering- en betalingsvoorwaarden;
  • het beoordelen en opstellen van algemene voorwaarden;
  • het maken van een proces-verbaal van constatering;
  • het opzeggen van huurovereenkomst per deurwaardersexploot;
  • het opstellen van sommatie-exploot
  • het stuiten van verjaring.

Verhaalsrapporten

Met een verhaalsrapport brengen wij de beslagmogelijkheden van zowel consumenten als bedrijven in kaart. In dit rapport staat de verhaalspositie van de debiteur zoals onroerend goed, inkomsten, beslagen op inkomsten, aandelen in bedrijven weergegeven. Hierna kunnen wij samen met u bepalen welke verdere stappen zinvol zijn. Op deze manier zorgen we ervoor dat de absolute niet-kunners tijdig worden onderscheiden van de overige debiteuren, zonder onnodige kosten.

Schuldbewaking

Indien uw debiteur geen verhaalsmogelijkheden biedt, kunnen wij uw debiteur blijven volgen. Wij maken daarbij gebruik van alle beschikbare interne en externe databronnen. In overleg met u kunnen wij 2 a 3 keer per jaar deze databronnen raadplegen en onderzoeken wij de woonplaats van uw debiteur en monitoren wij tevens de verhaalsmogelijkheden.

Budgetadvies

Wij weten als geen ander hoe je omgaat met schuldenproblematieken wat voor oplossingen er mogelijk zijn. Door het geven van budgetadvies en begeleiden van schuldenaren besparen wij op kosten van schuldhulp. Met budgetadvies zijn wij de werkgevers, gemeentes, woningbouwvereniging en mensen met schuldenproblematiek van dienst. Voorkomen is beter dan genezen!

Wij willen ook graag onze bijdrage leveren aan een betere wereld. Een gezonde economie is gebaat bij schuldenvrije maatschappij. Het is voor ons vanzelfsprekend om een relevante bijdrage te leveren aan de samenleving om ons heen. Hiermee willen wij u graag van dienst zijn, u kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

Mediation

Bemiddeling in een vroeg stadium geeft vaak een betere oplossing dan procederen. Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen en bemiddelen van conflicten. Wij brengen partijen bij elkaar en maken de problemen bespreekbaar. Indien de mediation slaagt, dan kunnen wij de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Wij kunnen nog een stapje verder door de gemaakte afspraken en/of aflossingen vast te laten leggen door de notaris in een akte. Hiermee bespaart u op proceskosten bij de rechter.

Taxaties uitvoeren

Wij maken als onafhankelijk persoon bij het taxeren van roerende zaken een inschatting van de waarde van de desbetreffende roerende zaken. U kunt bij ons terecht voor het taxeren van een inboedel, auto of horloge. De waardebepaling stellen wij vast in een rapport. Bij een verdeling bij een erfenis of een scheiding of bij verkoping van de roerende zaken kunt u eventuele onenigheid voorkomen.

Faillissementsaanvraag

Het aanvragen van het faillissement is vooral bij Business tot Business segment (handelstransacties) een effectief middel, om alsnog snel betaling van uw vorderingen te verkrijgen. Het is een krachtig middel om een onwelwillende debiteur tot betaling te bewegen. Wij kunnen voor u in concept de faillissementsaanvraag opstellen en vervolgens naar uw debiteuren opsturen. Bij geen betaling/reactie kunnen wij in overleg met u de faillissementsprocedure in gang zetten.

Offerte aanvragen

Hier vindt u informatie over hoe te handelen als u bericht van ons heeft ontvangen.

Neem contact op

Back To Top